ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Teklif Satırı

SORGU TABLOSU : TenderLine
HASH DEĞERİ : 98993282306631500L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPTenderLine
VERİ SINIFI : TenderLine
TABLO : L_TENDERLINE