ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Doktor İhtisası

SORGU TABLOSU : GenCodeDoctorSpecialty
HASH DEĞERİ : 6739395185314000000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeDoctorSpecialty
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE