ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışan Kategorisi

SORGU TABLOSU : CategoryRepresantType
HASH DEĞERİ : -2269929481265500000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPCategoryRepresantType
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT