ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev/Sorumluluk

SORGU TABLOSU : HrPersonnelResponsibility
HASH DEĞERİ : -6312305234278350000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelResponsibility
VERİ SINIFI : HrPersonnelResponsibility
TABLO : HR_RESPONSIBILITY