ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Teklif İşlem Durumu

SORGU TABLOSU : TenderableVoucherStatus
HASH DEĞERİ : -6983186753930630000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPTenderableVoucherStatus
VERİ SINIFI : TenderableVoucherStatus
TABLO : L_TENDERSTATE