ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Yazışma Paketi

SORGU TABLOSU : EbysEypPackage
HASH DEĞERİ : -7954852770623060000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysEypPackage
VERİ SINIFI : EbysEypPackage
TABLO : DMS_EYPDATA