ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Anabilim Dalı

SORGU TABLOSU : GenCodeMainBranch
HASH DEĞERİ : -6962463417021220000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeMainBranch
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE