ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Prim Barem Satırı

SORGU TABLOSU : AgentPremiumRangeEntry
HASH DEĞERİ : -6854016621228860000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPAgentPremiumRangeEntry
VERİ SINIFI : AgentPremiumRangeEntry
TABLO : L_PREMIUMCARDRANGE