ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Reçete Değişkeni

SORGU TABLOSU : ProductionBomVariable
HASH DEĞERİ : 2605983916803980000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionBomVariable
VERİ SINIFI : ProductionBomVariable
TABLO : P_BOMREVVAR