ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Rengi

SORGU TABLOSU : StockItemColor
HASH DEĞERİ : -6966141334272960000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemColor
VERİ SINIFI : StockItemColor
TABLO : I_COLOR