ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İş Birimi

SORGU TABLOSU : BusinessUnit
HASH DEĞERİ : 7949279114330530000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPBusinessUnit
VERİ SINIFI : BusinessUnit
TABLO : G_LEGBIZUNIT