ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Evrak İmzacısı

SORGU TABLOSU : EbysDocumentSigner
HASH DEĞERİ : 3954331435850090000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDocumentSigner
VERİ SINIFI : EbysDocumentSigner
TABLO : DMS_DOCUMENTSIGNER