ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Bordrosu

SORGU TABLOSU : PrPayrollVoucher
HASH DEĞERİ : -6997321585868440000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollVoucher
VERİ SINIFI : PrPayrollVoucher
TABLO : HR_PAYROLLVOUCHER