ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

PTS Gönderim Kaydı

SORGU TABLOSU : PtsPackageSend
HASH DEĞERİ : 1393051416680240000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPPtsPackageSend
VERİ SINIFI : PtsPackageSend
TABLO : ITS_PTSPACKSEND