ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İş Paketi

SORGU TABLOSU : TaskPackInstance
HASH DEĞERİ : -5577087960576140000L
SINIF : com.gtech.task.wp.WPTaskPackInstance
VERİ SINIFI : TaskPackInstance
TABLO : C_TASKPACK