ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura İade Kapatma Satırı

SORGU TABLOSU : PairInvoiceLineToRetunedInvoiceLine
HASH DEĞERİ : 8059749766703220000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPPairInvoiceLineToRetunedInvoiceLine
VERİ SINIFI : PairInvoiceLineToReturnInvoiceLine
TABLO : L_PAIRINVOICERETURN