ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Belge Türü

SORGU TABLOSU : HrPersonnelIdType
HASH DEĞERİ : 5728001386338670000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelIdType
VERİ SINIFI : HrPersonnelIdType
TABLO : HR_IDTYPE