ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Fiş Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerVoucherLine
HASH DEĞERİ : 8151934787071700000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerVoucherLine
VERİ SINIFI : LedgerVoucherLine
TABLO : E_LEDGERVOUCHERLINE