ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ProductionBomLine

SORGU TABLOSU : ProductionBomLine
HASH DEĞERİ : -2297985633373110000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionBomLine
VERİ SINIFI : ProductionBomLine
TABLO : P_BOMLINE