ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcama Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeReprExpenseType
HASH DEĞERİ : -7512933226328720000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeReprExpenseType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE