ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kriteri Varsayılanı

SORGU TABLOSU : QualityControlEntryDefault
HASH DEĞERİ : 756027135645471000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.objects.ServerWPQualityControlEntryDefault
VERİ SINIFI : QualityControlEntryDefault
TABLO : I_QCFEATSETENTRYDEF