ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vardiya Tanımı

SORGU TABLOSU : HrWorkSchedule
HASH DEĞERİ : -7462325610249440000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrWorkSchedule
VERİ SINIFI : HrWorkSchedule
TABLO : HR_WORKSCHEDULE