ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Aile Üyesi Tarihçe

SORGU TABLOSU : HrFamilyMemberDetail
HASH DEĞERİ : 8579649552440810000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrFamilyMemberDetail
VERİ SINIFI : HrFamilyMemberDetail
TABLO : HR_FAMILYMEMBERHIST