ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dizin Şablonu

SORGU TABLOSU : FileFolderAsTemplate
HASH DEĞERİ : 5180720181373050000L
SINIF : com.gtech.fs.client.wp.WPFileFolderAsTemplate
VERİ SINIFI : FileFolderAsTemplate
TABLO : C_FOLDERTEMPL