ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stok Durum Mutabakatı

SORGU TABLOSU : StockItemCheckPoint
HASH DEĞERİ : -1038346582885970000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemCheckPoint
VERİ SINIFI : StockItemCheckPoint
TABLO : I_STOCKSTATUSCP