ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Talep Karşılaması

SORGU TABLOSU : ContactTransactionSupply
HASH DEĞERİ : -1683115054520730000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPContactTransactionSupply
VERİ SINIFI : ContactTransactionSupply
TABLO : P_CONTACTX