ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Videojet Yazıcı

SORGU TABLOSU : VideojetDevice
HASH DEĞERİ : -7889453547039470000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPVideojetDevice
VERİ SINIFI : VideojetDevice
TABLO : ITS_VIDEOJET