ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Kategorisi

SORGU TABLOSU : CategoryFinParty
HASH DEĞERİ : 7160678696898980000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPCategoryFinParty
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT