ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Marka Kartı

SORGU TABLOSU : StockItemBrand
HASH DEĞERİ : -8915889420559100000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemBrand
VERİ SINIFI : StockItemBrand
TABLO : I_BRAND