ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Nitelik Tanımı

SORGU TABLOSU : GenericTypeEnumeration
HASH DEĞERİ : 7491217900108390000L
SINIF : com.gtech.workbench.features.wp.WPGenericTypeEnumeration
VERİ SINIFI : TypeEnumeration
TABLO : G_TYPENUM