ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vergi Tanımı

SORGU TABLOSU : TaxDefinition
HASH DEĞERİ : -5700482239555970000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPTaxDefinition
VERİ SINIFI : TaxDefinition
TABLO : E_GLTAXDEF