ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışan SGK Grubu

SORGU TABLOSU : PrSocialSecurityGroup
HASH DEĞERİ : 3070855851581820000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrSocialSecurityGroup
VERİ SINIFI : PrSocialSecurityGroup
TABLO : HR_SSGROUP