ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Öğretim Bölümü

SORGU TABLOSU : HrEduDepartment
HASH DEĞERİ : -8859168613113310000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrEduDepartment
VERİ SINIFI : HrEduDepartment
TABLO : HR_SCHOOLDEPT