ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Marka Raporlama Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeBrandReportGroup
HASH DEĞERİ : -3271846914470870000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPGenCodeBrandReportGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE