ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev Güncelleme Satır Detayı

SORGU TABLOSU : TaskPropertyChange
HASH DEĞERİ : 7451476581343420000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskPropertyChange
VERİ SINIFI : TaskPropertyChange
TABLO : C_TASKPROPHIST