ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Planı Bütçe Dönemi

SORGU TABLOSU : LedgerProjectBudgetPeriod
HASH DEĞERİ : -5309524464638570000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerProjectBudgetPeriod
VERİ SINIFI : LedgerProjectBudgetPeriod
TABLO : E_PROJBUDGETPERIOD