ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ödeme Yöntemi

SORGU TABLOSU : HrPaymentMethod
HASH DEĞERİ : -7730517285066670000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPaymentMethod
VERİ SINIFI : HrPaymentMethod
TABLO : HR_PAYMETHOD