ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımı

SORGU TABLOSU : PrPayrollCalculationParam
HASH DEĞERİ : -6477474539707100000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollCalculationParam
VERİ SINIFI : PrPayrollCalculationParam
TABLO : HR_PAYROLLPARAM