ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kredi Grubu

SORGU TABLOSU : BankCreditGroup
HASH DEĞERİ : -5637859303788110000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPBankCreditGroup
VERİ SINIFI : BankCreditGroup
TABLO : F_BANKCREDITGRP