ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vergi Aralık Satırı

SORGU TABLOSU : TaxDefinitionLine
HASH DEĞERİ : -2161968029795820000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPTaxDefinitionLine
VERİ SINIFI : TaxDefinitionLine
TABLO : E_GLTAXDEFLINE