ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah İşlem Grubu

SORGU TABLOSU : PrAllowancePayGroup
HASH DEĞERİ : 5340179073877890000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrAllowancePayGroup
VERİ SINIFI : PrAllowancePayGroup
TABLO : HR_ALWPAYGROUP