ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev İzleyicisi

SORGU TABLOSU : TaskNotification
HASH DEĞERİ : -6810525927040770000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskNotification
VERİ SINIFI : TaskNotification
TABLO : C_TASKNOTIFY