ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sigorta Firması

SORGU TABLOSU : InsuranceCompany
HASH DEĞERİ : -2255596933253510000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wps.ServerWPInsuranceCompany
VERİ SINIFI : InsuranceCompany
TABLO : INS_COMPANY