ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Fiyat Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemPriceGroup
HASH DEĞERİ : -5493246149136960000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemPriceGroup
VERİ SINIFI : StockItemPriceGroup
TABLO : I_ITEMPRICEGRP