ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Masraf Merkezi İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : CostCenterLedgerLine
HASH DEĞERİ : -6216222417369490000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPCostCenterLedgerLine
VERİ SINIFI : CostCenterLedgerLine
TABLO : E_CCLEDGERLINE