ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışan Tanımı

SORGU TABLOSU : MedRepresant
HASH DEĞERİ : 140043377712064000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPMedRepresant
VERİ SINIFI : MedRepresant
TABLO : P_REPRESANT