ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Emri

SORGU TABLOSU : ProductionOrderVoucher
HASH DEĞERİ : 787958891425775000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionOrderVoucher
VERİ SINIFI : ProductionOrderVoucher
TABLO : P_ORDER