ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemCostingGroup
HASH DEĞERİ : -7586981312803070000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemCostingGroup
VERİ SINIFI : StockItemCostingGroup
TABLO : I_COSTINGGROUP