ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Fiyat Talebi Satırı

SORGU TABLOSU : QuoteLinePurchaseForListing
HASH DEĞERİ : -3970843517675000000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPQuoteLinePurchaseForListing
VERİ SINIFI : QuoteLine
TABLO : L_QUOTELINE