ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görüşme Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeWorkReportVisitType
HASH DEĞERİ : 2985275082247930000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodeWorkReportVisitType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE